Вітаємо Вас на сайті
медичного факультету
ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет 
імені І.Я. Горбачевського МОЗ України"

До складу медичного факультету входять кафедри:





Клінічні кафедри:
Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії
Кафедра внутрішньої медицини №1
Кафедра внутрішньої медицини №3
Кафедра функціональної і лабораторної діагностики
Кафедра медичної реабілітації
Первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики-сімейної медицини
Кафедра невідкладної та екстреної медичної допомоги
Кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами
Кафедра неврології
Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології
Кафедра дитячих хвороб з дитячою хірургією
Кафедра загальної хірургії
Кафедра хірургії №1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені професора Л.Я. Ковальчука
Кафедра травматології та ортопедії з військово-польовою хірургією
Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії
Кафедра оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії
Кафедра онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини
Кафедра акушерства та гінекології №1