Форми і терміни навчання

Медичний факультет готує фахівців за напрямами:

Медицина, фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів „спеціаліст” та „магістр” за спеціальностями:

7.12010001 “Лікувальна справа” – освітній рівень спеціаліст,

222 "Медицина" – освітній рівень магістр,

8.120100001 “Лікувальна справа” – освітній рівень магістр, 

7.12010003 “Медико-профілактична справа” – освітній рівень спеціаліст.

Форми i термiн навчання

На основі повної сердньої освіти:  денна – бюджетна, контрактна, 6 рокiв,

нормативний термін навчання: денна –  контрактна, 5 рокiв.


Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини”, "Медицина" фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”, "магістр"  за спеціальністю:

6.010203 Здоров’я людини” - освітній рівень бакалавр,

227 "Фізична терапія, ерготерапія" освітній рівень "бакалавр",

227 "Фізична терапія, ерготерапія" освітній рівень "магістр".

Форми i термiн навчання

На основі повної середньої освіти:  денна – контрактна, 4 роки,

нормативний термін навчання: денна –  контрактна, 3 роки, магістратура – 2 роки.


Природничі науки”, фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”  за спеціальністю:

6.040102 Біологія” - освітній рівень бакалавр.

Форми i термiн навчання: Денна –  контрактна, 4 роки.


Comments