Положення про деканат медичного факультету
Положення про вчену раду медичного факультету
Забезпечення програмами і базами проходження практик. 222 Медицина