Лікувальна робота

    

 

Лiкувально-консультативну роботу фахiвцi факультету проводять у базових вiддiленнях лiкарень, полiклiнiк та консультативно-лікувальному центрi університету. Крiм цього, ними в клiнiчну практику щорiчно впроваджується десятки нових дiагностичних та лiкувальних методик, що покращує рiвень надання спецiалiзованої медичної допомоги населенню областi. 

Лікувальна діяльність викладачів медичного факультету забезпечує високоспеціалізованою стаціонарною та поліклінічною (консультативною) медичною допомогою населення області, здійснює організаційно-методичне керівництво навчанням та підвищенням кваліфікації лікарів та середнього медичного персоналу, підготовки лікарів-інтернів, проходження практики студентами медичних університетів і медичних коледжів.

Основними завданнями, які вирішують викладачі-лікарі, є:

— забезпечення в повному обсязі високоспеціалізованою стаціонарною та поліклінічною (консультативною) медичною допомогою населення області;

— надання сільським, селищним, міським, районним лікувально-профілактичним закладам організаційно-методичної допомоги з метою підвищення якості лікувально-профілактичного обслуговування населення області;

— підвищення якості підготовки молодих медичних кадрів;

— сприяння створенню умов для проведення навчально-педагогічного процесу з використанням сучасних досягнень медичної науки і техніки;

— забезпечення умов для виконання науково-практичних досліджень за тематикою кафедр;

— підвищення кваліфікації лікарів, медсестер на робочих місцях, забезпечення проходження практики студентами Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, медичних коледжів, спеціалізація медсестринського персоналу сільських, селищних, міських, районних лікувально-профілактичних закладів області;

— напрацювання за завданням органів охорони здоров’я заходів, спрямованих на підвищення якості медичного обслуговування та охорони здоров’я населення області, зниження захворюваності, лікарняної летальності, інвалідності та смертності за напрямками діяльності.

Клінічні лікарні обласного підпорядкуванняКлінічні лікарні міського підпорядкуванняВиконання лікувального навантаження у зіставленні з кафедрами інших факультетів


 Участь студентів медичного факультету в пропагуванні здорового способу життя, діагностуванні поширених хвороб у населення – традиційна форма залучення молоді до майбутньої професії
Comments