Новини‎ > ‎

Оголошення

Оголошення


До уваги студентів 3 курсу

медичного факультету:

друге (усне) перескладання іспиту та диференційованих заліків відбудеться 

15.01.2018 року о 15.30 год.

 

До уваги студентів

медичного факультету, бюджетної форми навчання!

 

До 30 грудня 2017 року необхідно подати особисто декану факультету статті у міжнародних та всеукраїнських фахових виданнях (де студент є 1-им,  2-им або третім автором), дипломи міжнародних, всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідних робіт, міжнародного конгресу студентів і молодих вчених; дипломи міжнародних, всеукраїнських та обласних спортивних змагань; дипломи міжнародних мистецьких конкурсів, підтвердження у громадській діяльності, що включає організацію та проведення волонтерської діяльності (період – липень-грудень 2017 року), за якими буде нараховуватись додатковий бал у рейтингу успішності студентів, для призначення академічної стипендії відповідно до «Положення про порядок призначення і виплату стипендій студентам, клінічним ординаторам, аспірантам і докторантам ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України"» від 28.02.2017 р., протокол № 12.

 До уваги студентів!

Відповідно до розпорядження начальника навчального відділу А.І. Машталіра № 45 від 04.12.2017 р., повідомляємо, що у зв’язку із внесеними змінами до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо святкових і неробочих днів («7 січня і 25 грудня – Різдво Христове») є зміни у графіку складання підсумкового семестрового контролю у вигляді диференційованого заліку та іспиту на зимовий семестр 2017-2018 навчального року, просимо взяти до уваги зміни у графіку.Ċ
Медичний Деканат,
5 груд. 2017 р., 02:42