СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 
імені І.Я.Горбачевського МОЗ України» 2017/2018 н.р.

КОРДА
Михайло
Михайлович
korda_mm-sm
РЕКТОР
Заслужений діяч науки і техніки України,
доктор медичних наук, професор
професор кафедри медичної біохімії
КОВАЛЬЧУК
Олександр
Леонідович
kovalchuk162ПЕРШИЙ ПРОРЕКТОР
з науково-педагогічної роботи
доктор медичних наук, професор
професор кафедри хірургії № 1 з урологією
та малоінвазивною хірургією
імені професора Л.Я Ковальчука
ШУЛЬГАЙ
Аркадiй
Гаврилович
шульгай150
ПРОРЕКТОР
з науково-педагогічної роботи
доктор медичних наук, професор
професор кафедри соціальної медицини, організації 
та економіки охорони здоров’я з медичною статистикою
КЛІЩ
Іван
Миколайович
ПРОРЕКТОР
з наукової роботи
Заслужений діяч науки і техніки України,
доктор біологічних наук, професор
професор кафедри клініко-лабораторної діагностики
ЗАПОРОЖАН
Степан
Йосипович
ПРОРЕКТОР
з науково-педагогічної та лікувальної роботи
доктор медичних наук, професор
професор кафедри загальної хірургії
СЛАБИЙ
Олег
Богданович
слабий150ПРОРЕКТОР
з науково-педагогічної роботи та соцiальних питань
кандидат медичних наук, доцент
доцент кафедри оперативної хірургії з топографічною анатомією
КРИЦЬКА
Галина
Анатоліївна 
КрицькаДЕКАН
медичного факультету
кандидат медичних наук, доцент
доцент кафедри загальної гігієни та екології
ДЕНЕФІЛЬ
Ольга
Володимирівна
денефіль150СЕКРЕТАР ВЧЕНОЇ РАДИ
патологічної фізіології
доктор медичних наук, професор
професор кафедри патологічної фізіології
ДРАЧ
Ігор
Дмитрович
ЗАСТУПНИК ДЕКАНА
кандидат філологічних наук, доцент
доцент кафедри української мови
МИКОЛЕНКО
Анна
Захаріївна
ЗАСТУПНИК ДЕКАНА
кандидат медичних наук, доцент
доцент кафедри патологічної анатомії
з секційним курсом та судовою медициною
СМАЧИЛО
Ірина
Володимирівна
ЗАСТУПНИК ДЕКАНА
кандидат медичних наук, доцент
доцент кафедри внутрішньої медицини № 1
НЕБЕСНА
Зоя
Михайлівна
vakulenko-dmytro-viktorovych-copy
ДИРЕКТОР
Навчально-наукового інституту морфології
доктор біологічних наук, доцент
професор кафедри гістології та ембріології
ТКАЧУК
Наталія
Іллівна
 tkachuk-230x300
ДИРЕКТОР
Навчально-наукового інституту медико-бiологiчних проблем
кандидат медичних наук, доцент
доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології
ПОСОХОВА
Катерина
Андріївна
посохова150
ДИРЕКТОР
Навчально-наукового інституту фармакологiї, 
гiгiєни та медичної біохімії iменi М.П. Скакуна
доктор медичних наук, професор
професор кафедри фармакології з клінічною фармакологією
ЛОТОЦЬКИЙ
Віктор
Васильович
andrejchyn
ДИРЕКТОР
Навчально-наукового інституту моделювання 
та аналізу патологічних процесів
кандидат медичних наук, доцент
старший викладач кафедри медицини катастроф і військової медицини
ПОКРИШКО
Олена
Володимирівна
ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ПРОФКОМУ
 по роботі з студентами
кандидат медичних наук, доцент
доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології
АНДРЕЙЧИН
Михайло
Антонович
ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
інфекційних хвороб з епідеміологією,
шкірними та венеричними захворюваннями
академік НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України,
 доктор медичних наук, професор
АНДРЕЙЧИН
Сергій
Михайлович
малий андрейчин150ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії
доктор медичних наук, професор
БАБІНЕЦЬ
Лілія 
Степанівна
ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
первинної медико-санітарної допомоги 
та загальної практики-сімейної медицини
доктор медичних наук, професор
БЕДЕНЮК
Анатолій
Дмитрович
ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
хірургії №1 з урологією та малоінвазивною хірургією 
імені професора Л. Я. Ковальчука
доктор медичних наук, професор
БОДНАР
Ярослав
Ярославович
боднар150ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
патологічної анатомії з секційним курсом 
та судової медицини
доктор медичних наук, професор
БОЯРЧУК
Оксана
Романівна
boyarchuk150-225x300ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
дитячих хвороб з дитячою хірургією
доктор медичних наук, професор
БОНДАРЕНКО
Юрій
Іванович
Бондаренко Ю.І.ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
патологічної фізіології
доктор медичних наук, професор
ВАДЗЮК
Степан
Несторович
VadzykЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
нормальної фізіології
Заслужений діяч науки і техніки України, 
доктор медичних наук, професор
ВАКУЛЕНКО
Дмитро 
Вікторович
ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
 медичної інформатики
доктор біологічних наук, доцент
ВЕНГЕР
Олена 
Петрівна
ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
психіатрії, наркології та медичної психології
доктор медичних наук, професор
ВОЛКОВ
Костянтин
Степанович
волков150
ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
гістології та ембріології
доктор біологічних наук, професор
ГАЛАЙЧУК
Ігор
Йосипович

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
онкології, променевої діагностики і терапії
та радіаційної медицини
доктор медичних наук, професор
ГЕРАСИМЮК
Ілля
Євгенович
герасимюк150ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
 анатомії людини
доктор медичних наук, професор
ГНАТІВ
Володимир
 Володимирович
ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
 анестезіології та реаніматології
доктор медичних наук, професор
ГНАТЮК
Михайло
Степанович
ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
оперативної хірургії з топографічною анатомією
Заслужений працівник освіти України,
 доктор медичних наук, професор
ГУДИМА
Арсен
Арсенович
ГудимаЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
медицини катастроф та військової медицини
доктор медичних наук, професор
ДЕЙКАЛО
Ігор
Миколайович
Ігор Миколайович ДейкалоЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
загальної хірургії
доктор медичних наук, професор
КАШУБА
Микола
Олексійович
kashubaЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
загальної гігієни та екології
доктор медичних наук, професор
КЛИМНЮК
Сергій
Іванович
 
 ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
мікробіології, вірусології та імунології
доктор медичних наук, професор
МАЛАНЧУК
Лариса
Михайлівна
 ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
акушерства та гінекології №1
доктор медичних наук, професор
 МАРТИНЮК
Лілія
Петрівна
  ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
внутрішньої медицини №3
доктор медичних наук, професор
МАРУЩАК
 Марія
Іванівна
ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
функціональної діагностики 
та клінічної патофізіології
доктор медичних наук, професор
МЕЛЬНИЧУК  
Ірина 
Миколаївна
ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
філософії та суспільних дисциплін 
доктор педагогічних наук, професор
МИСУЛА
Ігор
Романович
Musula
ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
медичної реабілітації
доктор медичних наук, професор
ОЛЕЩУК
Олександра
Михайлівна
олещук150ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
фармакології з клінічною фармакологією
доктор медичних наук, професор
ПАСЄЧКО
Надія
Василівна
PasuchkoЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
внутрішньої медицини №1
доктор медичних наук, професор
ПІДРУЧНА 
Світлана
Романівна
ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
медичної біохімії
доктор медичних наук, доцент
ПОПОВИЧ
Дарія
Володимирівна 
ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
фізичної реабілітації, здоров’я людини
та фізичного виховання
доктор медичних наук, професор
РУДЯК 
Юрій
 Аронович
ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
медичної фізики діагностичного
та лікувального обладнання
доктор технічних наук, професор
САТУРСЬКА
 Ганна
Степанівна
ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
соціальної медицини, організації 
та економіки охорони здоров’я 
з медичною статистикою 
доктор медичних наук, доцент
ТИШКОВЕЦЬ
Марія
Павлівна
ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
української мови
кандидат філологічних наук, доцент
ФЕДОНЮК
Лариса
Ярославівна
ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
медичної біології
доктор медичних наук, професор

ФЕДЧИШИН
Надія
Орестівна
ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
іноземних мов
доктор педагогічних наук, доцент

ЦВЯХ 
Андрій
Іванович
ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
 травматології та ортопедії
з військово-польовою хірургією
доктор медичних наук
 ШВЕД
Микола
Іванович
швед ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
невідкладної та екстреної медичної допомоги
доктор медичних наук, професор
ШКРОБОТ
Світлана
Іванівна 
Шкробот ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
неврології
Заслужений діяч науки і техніки України,
доктор медичних наук, професор
ЯШАН
Олександр
Іванович 
 ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії
доктор медичних наук, професор
 
СТЕЦЮК
Ігор
Олегович
ГОЛОВА СТУДЕНТСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ
ПЕТРУНЬКО
Тетяна 
Ростиславівна
СТУДЕНТКА
медичного факультету, 2 курс 
МАКСИМИШИН
Наталія
 Романівна
СТУДЕНТКА
медичного факультету, 3 курс 
РЯБОКОНЬ
Марія 
Олександрівна
  СТУДЕНТКА
медичного факультету, 4 курс 
БАНДРІВСЬКИЙ
Михайло 
Борисович
    СТУДЕНТ
 медичного факультету, 5 курс 
ПРУСЬКИЙ
Володимир 
Орестович
  СТУДЕНТ
медичного факультету, 6 курс 
КАЛЬКА
Іван 
Миколайович
  СТУДЕНТ
 медичного факультету, 6 курс