Склад вченої ради

Члени Вченої ради медичного факультету

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я.Горбачевського МОЗ України» 2017/2018 н.р.

ПІП

Посада

 1.  

Корда Михайло Михайлович

Ректор, професор кафедри медичної біохімії

 1.  

Ковальчук Олександр Леонідович

Перший проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри хірургії № 1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені професора Л.Я Ковальчука

 1.  

Запорожан Степан Йосипович

Проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, професор кафедри загальної хірургії

 1.  

Кліщ Іван Миколайович

Проректор з наукової роботи, професор кафедри клініко-лабораторної діагностики

 1.  

Слабий Олег Богданович

Проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань, професор кафедри оперативної хірургії з топографічною анатомією

 1.  

Шульгай Аркадій Гаврилович

Проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоровя з медичною статистикою

 1.  

Крицька Галина Анатоліївна

Декан, доцент кафедри загальної гігієни та екології

 1.  

Денефіль Ольга Володимирівна

Секретар Вченої ради, професор кафедри патологічної фізіології

 1.  

Драч Ігор Дмитрович

Заступник декана, доцент кафедри української мови

 1.  

Миколенко Анна Захаріївна

Заступник декана, доцент кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною

 1.  

Смачило Ірина Володимирівна

Заступник декана, доцент кафедри внутрішньої медицини № 1

 1.  

Небесна Зоя Михайлівна

Директор навчально-наукового інституту морфології, професор кафедри гістології та ембріології

 1.  

Ткачук Наталія Іллівна

Директор навчально-наукового інституту медико-біологічних проблем, доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології

 1.  

Посохова Катерина Андріївна

Директор навчально-наукового інституту фармакології, гігієни та медичної біохімії ім. М.П. Скакуна, професор кафедри фармакології з клінічною фармакологією

 1.  

Лотоцький Віктор Васильович

Директор навчально-наукового інституту моделювання та аналізу патологічних процесів, старший викладач кафедри медицини катастроф і військової медицини

 1.  

Покришко Олена Володимирівна

Керівник профспілкового активу первинної профспілкової організації студентів, доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології

 1.  

Андрейчин Михайло Антонович

Завідувач кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами

 1.  

Андрейчин Сергій Михайлович

Завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії

 1.  

Волков Костянтин Степанович

Завідувач кафедри гістології та ембріології

 1.  

Бабінець Лілія Степанівна

Завідувач кафедри первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики-сімейної медицини

 1.  

Беденюк Анатолій Дмитрович

Завідувач кафедри хірургії № 1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені професора Л.Я Ковальчука

 1.  

Боднар Ярослав Ярославович

Завідувач кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною

 1.  

Боярчук Оксана Романівна

Завідувач кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією

 1.  

Бондаренко Юрій Іванович

Завідувач кафедри патологічної фізіології

 1.  

Вадзюк Степан

Несторович

Завідувач кафедри нормальної фізіології

 1.  

Вакуленко Дмитро Вікторович

Завідувач кафедри медичної інформатики

 1.  

Венгер Олена Петрівна

Завідувач психіатрії, наркології та медичної психології

 1.  

Мисула Ігор Романович

Завідувач кафедри медичної реабілітації

 1.  

Галайчук Ігор Йосипович

Завідувач кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини

 1.  

Герасимюк Ілля Євгенович

Завідувач кафедри анатомії людини

 1.  

Гнатів Володимир Володимирович

Завідувач кафедри анестезіології та реаніматології

 1.  

Гнатюк Михайло Степанович

Завідувач кафедри оперативної хірургії з топографічною анатомією

 1.  

Гудима Арсен Арсенович

Завідувач кафедри медицини катастроф і військової медицини

 1.  

Дейкало Ігор Миколайович

Завідувач кафедри загальної хірургії

 1.  

Кашуба Микола Олексійович

Завідувач кафедри загальної гігієни та екології

 1.  

Климнюк Сергій Іванович

Завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології

 1.  

Маланчук Лариса Михайлівна

Завідувач кафедри акушерства і гінекології № 1

 1.  

Мартинюк Ліля Петрівна

Завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3

 1.  

Марущак Марія Іванівна

Завідувач кафедри функціональної діагностики та клінічної патофізіології

 1.  

Мельничук Ірина Миколаївна

Завідувач кафедри філософії та суспільних дисциплін

 1.  

Олещук Олександра Михайлівна

Завідувач кафедри фармакології з клінічною фармакологією

 1.  

Пасєчко Надія Василівна

Завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1

 1.  

Підручна Світлана Романівна

Завідувач кафедри медичної біохімії

 1.  

Попович Дарія Володимирівна 

Завідувач кафедри фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання

 1.  

Рудяк Юрій Аронович

Завідувач кафедри медичної фізики діагностичного та лікувального обладнання

 1.  

Сатурська Ганна Степанівна

Завідувач кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоровя з медичною статистикою

 1.  

Тишковець Марія Павлівна

Завідувач кафедри української мови

 1.  

Федонюк Лариса Ярославівна

Завідувач кафедри медичної біології

 1.  

Федчишин Надія Орестівна

Завідувач кафедри іноземних мов

 1.  

Цвях Андрій Іванович

Завідувач кафедри травматології та ортопедії з військово-польовою хірургією

 1.  

Швед Микола Іванович

Завідувач кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги

 1.  

Шкробот Світлана Іванівна

Завідувач кафедри неврології

 1.  

Яшан Олександр Іванович

Завідувач кафедри оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії

 1.  

Стецюк Ігор

Олегович

Голова студентського парламенту

 1.  

Петрунько Тетяна Ростиславівна

Студентка 2 курсу

 1.  

Максимишин Наталія Романівна

Студентка 3 курсу

 1.  

Рябоконь Марія Олександрівна

Студентка 4 курсу

 1.  

Бандрівський Михайло Борисович

Студент 5 курсу

 1.  

Пруський Володимир Орестович

Студент 6 курсу

 1.  

Калька Іван Миколайович

Студент 6 курсу

 

Comments