Вітаємо Вас на сайті

медичного факультету

Тернопільського національного медичного університету

імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України

До складу медичного факультету входять кафедри:

Навчально-науковий інститут морфології:

Кафедра анатомії людини

Кафедра патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною

Кафедра гістології та ембріології

Кафедра оперативної хірургії та клінічної анатомії

Кафедра медичної інформатики

Інститут медико-біологічних проблем:

Кафедра медичної біології

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології

Кафедра фізіології з основами біоетики та біобезпеки

Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я

Кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання

Інститут фармакології, гігієни та медичної біохімії імені М.П. Скакуна:

Кафедра медичної біохімії

Кафедра фармакології з клінічною фармакологією

Кафедра загальної гігієни та екології

Інститут моделювання та аналізу патологічних процесів:

Кафедра патологічної фізіології

Кафедра медицини катастроф та військової медицини

Кафедра медичної фізики діагностичного та лікувального обладнання

Кафедра філософії та суспільних дисциплін

Кафедра української мови

Кафедра іноземних мов

Клінічні кафедри:

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії

Кафедра внутрішньої медицини №1

Кафедра внутрішньої медицини №3

Кафедра функціональної і лабораторної діагностики

Кафедра медичної реабілітації

Кафедра первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики сімейної медицини

Кафедра невідкладної та екстреної медичної допомоги

Кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами

Кафедра неврології

Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології

Кафедра дитячих хвороб з дитячою хірургією

Кафедра загальної хірургії

Кафедра хірургії №1 з урологією,малоінвазивною хірургією та нейрохірургією імені професора Л.Я. Ковальчука

Кафедра травматології та ортопедії з військово-польовою хірургією

Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії

Кафедра оториноларингології та офтальмології

Кафедра онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини

Кафедра акушерства та гінекології №1