Медичний факультет здійснює підготовку фахівців:

Галузь знань 22 «Охорона здоров’я»


За першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

  • 227 "Фізична терапія, ерготерапія" (державна форма, контрактна форма)За другим (магістерським) рівнем вищої освіти

  • 222 "Медицина" (державна форма, контрактна форма)

  • 227 "Фізична терапія, ерготерапія" (контрактна форма)

  • 229 "Громадське здоров’я" (контрактна форма)