Медичний факультет готує фахівців за напрямами (денна форма навчання):

ОС «БАКАЛАВР»

Галузь знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини»:

  • · 6.010203 «Здоров’я людини», контрактна форма

Галузь знань 22 «Охорона здоров’я»

  • · 227 «Фізична реабілітація», контрактна форма
  • · 227 «Фізична терапія, ерготерапія», державна форма, контрактна форма

Галузь знань 0401 «Природничі науки» (09 «Біологія»):

  • · 6.040102 «Біологія», контрактна форма
  • · 091 «Біологія», контрактна форма

ОС «СПЕЦІАЛІСТ»

Галузь знань 1201 «Медицина»:

  • · 7.12010001 «Лікувальна справа», державна форма, контрактна форма
  • · 7.12010003 «Медико-профілактична справа», контрактна форма

ОС «МАГІСТР»

Галузь знань 22 «Охорона здоров’я»

  • · 222 «Медицина», державна форма, контрактна форма
  • · 227 «Фізична терапія, ерготерапія», контрактна форма