СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Тернопільського національного медичного університету

імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України

 2022/2023 н.р.

КОРДА

Михайло

Михайлович

korda_mm-sm

РЕКТОР закладу вищої освіти

член-кореспондент НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України,

доктор медичних наук, професор

ШУЛЬГАЙ

Аркадiй

Гаврилович

шульгай150

ПРОРЕКТОР закладу вищої освіти

з науково-педагогічної роботи

доктор медичних наук, професор

КЛІЩ

Іван

Миколайович

ПРОРЕКТОР закладу вищої освіти

з наукової роботи

Заслужений діяч науки і техніки України,

доктор біологічних наук, професор

ЗАПОРОЖАН

Степан

Йосипович

ПРОРЕКТОР закладу вищої освіти

з науково-педагогічної та лікувальної роботи

доктор медичних наук, професор

СЛАБИЙ

Олег

Богданович

слабий150

ПРОРЕКТОР закладу вищої освіти

з науково-педагогічної роботи та соцiальних питань

доктор медичних наук, професор

ЛИХАЦЬКИЙ

Петро

Григорович

ДЕКАН

медичного факультету

доктор біологічних наук, 

професор кафедри медичної біохімії

ДЕНЕФІЛЬ

Ольга

Володимирівна

денефіль150

СЕКРЕТАР ВЧЕНОЇ РАДИ

доктор медичних наук, професор

професор кафедри патологічної фізіології


КУЧЕР

Світлана 

Вікторівна

ЗАСТУПНИК ДЕКАНА

кандидат медичних наук, доцент

доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії


МИКОЛЕНКО

Анна

Захаріївна

ЗАСТУПНИК ДЕКАНА

кандидат медичних наук, доцент

доцент кафедри патологічної анатомії

з секційним курсом та судовою медициною


СМАЧИЛО

Ірина

Володимирівна

ЗАСТУПНИК ДЕКАНА

кандидат медичних наук, доцент

доцент кафедри внутрішньої медицини № 1

СОПЕЛЬ

Ольга 

Миколаївна

ЗАСТУПНИК ДЕКАНА

кандидат медичних наук, доцент

доцент кафедри загальної гігієни та екології

НЕБЕСНА

Зоя

Михайлівна

vakulenko-dmytro-viktorovych-copy

ДИРЕКТОР інституту у складі

закладу вищої освіти 

Навчально-наукового інституту морфології

доктор біологічних наук, 

завідувач кафедри гістології та ембріології 

ТКАЧУК

Наталія

Іллівна

tkachuk-230x300

ДИРЕКТОР інституту у складі

закладу вищої освіти

Навчально-наукового інституту медико-бiологiчних проблем

кандидат медичних наук, доцент

доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології

ПОСОХОВА

Катерина

Андріївна

посохова150

ДИРЕКТОР інституту у складі

закладу вищої освіти

Навчально-наукового інституту фармакологiї, 

гiгiєни та медичної біохімії iменi М.П. Скакуна

доктор медичних наук, професор

професор кафедри фармакології з клінічною фармакологією

ЛОТОЦЬКИЙ

Віктор

Васильович


andrejchyn

ДИРЕКТОР інституту у складі

закладу вищої освіти

Навчально-наукового інституту моделювання 

та аналізу патологічних процесів

кандидат медичних наук, доцент

завідувач кафедри медицини катастроф і військової медицини 

ПОКРИШКО

Олена

Володимирівна

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ

 по роботі зі студентами

кандидат медичних наук, доцент

доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології

АНДРЕЙЧИН

Михайло

Антонович

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

інфекційних хвороб з епідеміологією,

шкірними та венеричними захворюваннями

академік НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України,

 доктор медичних наук, професор

АНДРЕЙЧИН

Сергій

Михайлович

малий андрейчин150

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії

доктор медичних наук, професор


БАБІНЕЦЬ

Лілія 

Степанівна

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

первинної медико-санітарної допомоги 

та загальної практики-сімейної медицини

доктор медичних наук, професор

БЕДЕНЮК

Анатолій

Дмитрович

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

хірургії №1 з урологією, малоінвазивною хірургією та 

нейрохірургією імені професора Л. Я. Ковальчука 

 доктор медичних наук, професор

БОДНАР

Ярослав

Ярославович

боднар150

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

патологічної анатомії з секційним курсом 

та судовою медициною

доктор медичних наук, професор

БОЯРЧУК

Оксана

Романівна

boyarchuk150-225x300

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

дитячих хвороб з дитячою хірургією

доктор медичних наук, професор

БОНДАРЕНКО

Юрій

Іванович

Бондаренко Ю.І.

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

патологічної фізіології

доктор медичних наук, професор

ВАДЗЮК

Степан

Несторович

Vadzyk

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

фізіології з основами біоетики та біобезпеки

Заслужений діяч науки і техніки України, 

доктор медичних наук, професор

ВАКУЛЕНКО

Дмитро 

Вікторович

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

 медичної інформатики

доктор біологічних наук, доцент

ВЕНГЕР

Олена 

Петрівна

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

психіатрії, наркології та медичної психології

доктор медичних наук, професор

ГАЛАЙЧУК

Ігор

Йосипович

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

онкології, променевої діагностики і терапії

та радіаційної медицини

доктор медичних наук, професор

ГЕРАСИМЮК

Ілля

Євгенович


герасимюк150

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

 анатомії людини

доктор медичних наук, професор

ГНАТІВ

Володимир

 Володимирович

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

 анестезіології та інтенсивної терапії

доктор медичних наук, професор

ГНАТЮК

Михайло

Степанович


ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

оперативної хірургії з топографічною анатомією

Заслужений працівник освіти України,

 доктор медичних наук, професор

ГУДИМА

Арсен

Арсенович

Гудима

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

екстреної та симуляційної медицини

доктор медичних наук, професор

ДЕЙКАЛО

Ігор

Миколайович

Ігор Миколайович Дейкало

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

загальної хірургії

доктор медичних наук, професор

КАШУБА

Микола

Олексійович


kashuba

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

загальної гігієни та екології

доктор медичних наук, професор

КЛИМНЮК

Сергій

Іванович


 ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

мікробіології, вірусології та імунології

доктор медичних наук, професор

МАЛАНЧУК

Лариса

Михайлівна

 ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

акушерства та гінекології №1

доктор медичних наук, професор

МАРТИНЮК

Лілія

Петрівна

 ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

внутрішньої медицини №3

доктор медичних наук, професор

МАРУЩАК

 Марія

Іванівна

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

функціональної  і лабораторної діагностики 

доктор медичних наук, професор

МЕЛЬНИЧУК  

Ірина 

Миколаївна

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін 

доктор педагогічних наук, професор

МИСУЛА

Ігор

Романович

Musula

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

медичної реабілітації

доктор медичних наук, професор

ОЛЕЩУК

Олександра

Михайлівна

олещук150

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

фармакології з клінічною фармакологією

доктор медичних наук, професор

ПАСЄЧКО

Надія

Василівна

Pasuchko

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

внутрішньої медицини №1

доктор медичних наук, професор

ПІДРУЧНА 

Світлана

Романівна

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

медичної біохімії

доктор медичних наук, доцент

ПОПОВИЧ

Дарія

Володимирівна

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

фізичної реабілітації, здоров’я людини

та фізичного виховання

доктор медичних наук, професор

РУДЯК 

Юрій

 Аронович

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

медичної фізики діагностичного

та лікувального обладнання

доктор технічних наук, професор

САТУРСЬКА

 Ганна

Степанівна

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

соціальної медицини, організації 

та економіки охорони здоров’я 

з медичною статистикою 

доктор медичних наук, доцент

ВИХРУЩ

Анатолій

Володимирович

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

української мови

доктор педагогічних наук, професор

ФЕДОНЮК

Лариса

Ярославівна

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

медичної біології

доктор медичних наук, професор

ФЕДЧИШИН

Надія

Орестівна

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

іноземних мов

доктор педагогічних наук, доцент

ЦВЯХ 

Андрій

Іванович

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

 травматології та ортопедії

з військово-польовою хірургією

доктор медичних наук

 ШВЕД

Микола

Іванович

швед

 ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

невідкладної та екстреної медичної допомоги

доктор медичних наук, професор

ШКРОБОТ

Світлана

Іванівна 

Шкробот

 ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

неврології

Заслужений діяч науки і техніки України,

доктор медичних наук, професор

ЯШАН

Олександр

Іванович 

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

оториноларингології та офтальмології 

доктор медичних наук, професор

БОЙЧАК 

Назар 

Мирославович

СТУДЕНТ

медичного факультету, 5 курс 

ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ 

Максим 

Валерійович 

СТУДЕНТ

медичного факультету, 4 курс 

КОВАЛЬ

Анна-Марія 

Володимирівна

СТУДЕНТКА

медичного факультету, 5 курс 

КОВАЛЬ

Дмитро 

Богданович

СТУДЕНТ

медичного факультету, 5 курс 

МЕХЕДОК

Олександр

Олександрович

 СТУДЕНТ

 медичного факультету, 4 курс 

СВИСТУН

Юлія

Романівна

СТУДЕНТКА

медичного факультету, 4 курс 

ШВЕД

Микола

Андрійович

  СТУДЕНТ

медичного факультету, 5 курс