Лiкувально-консультативну роботу фахiвцi факультету проводять у базових вiддiленнях лiкарень, полiклiнiк та консультативно-лікувальному центрi університету. Крiм цього, ними в клiнiчну практику щорiчно впроваджується десятки нових дiагностичних та лiкувальних методик, що покращує рiвень надання спецiалiзованої медичної допомоги населенню областi.

Лікувальна діяльність викладачів медичного факультету забезпечує високоспеціалізованою стаціонарною та поліклінічною (консультативною) медичною допомогою населення області, здійснює організаційно-методичне керівництво навчанням та підвищенням кваліфікації лікарів та середнього медичного персоналу, підготовки лікарів-інтернів, проходження практики студентами медичних університетів і медичних коледжів.

Основними завданнями, які вирішують викладачі-лікарі, є:

— забезпечення в повному обсязі високоспеціалізованою стаціонарною та поліклінічною (консультативною) медичною допомогою населення області;

— надання сільським, селищним, міським, районним лікувально-профілактичним закладам організаційно-методичної допомоги з метою підвищення якості лікувально-профілактичного обслуговування населення області;

— підвищення якості підготовки молодих медичних кадрів;

— сприяння створенню умов для проведення навчально-педагогічного процесу з використанням сучасних досягнень медичної науки і техніки;

— забезпечення умов для виконання науково-практичних досліджень за тематикою кафедр;

— підвищення кваліфікації лікарів, медсестер на робочих місцях, забезпечення проходження практики студентами Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, медичних коледжів, спеціалізація медсестринського персоналу сільських, селищних, міських, районних лікувально-профілактичних закладів області;

— напрацювання за завданням органів охорони здоров’я заходів, спрямованих на підвищення якості медичного обслуговування та охорони здоров’я населення області, зниження захворюваності, лікарняної летальності, інвалідності та смертності за напрямками діяльності.

На базі Тернопільської університетської лікарні функціонують кафедри:

 • кафедра Хірургії № 1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені професора Л.Я. Ковальчука
 • кафедра анестезіології та інтенсивної терапії
 • кафедра оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії
 • кафедра внутрішньої медицини № 1
 • кафедра внутрішньої медицини № 3
 • кафедра невідкладної та екстреної медичної допомоги
 • кафедра функціональної та лабораторної діагностики
 • кафедра фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання

На базі Тернопільської обласної комунальної дитячої клінічної лікарні розміщена:

 • кафедра дитячих хвороб з дитячою хірургією

На базі обласного клінічного комунального онкологічного диспансеру:

 • кафедра онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини

На базі Тернопільського обласного клінічного фтизіатричного диспансеру:

 • курс фтизіатрії кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії

На базі Тернопільської обласної комунальної клінічної психоневрологічної лікарні:

 • кафедра неврології
 • кафедра психіатрії, наркології та медичної психології

На базі Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги розташовані:

 • кафедра загальної хірургії
 • кафедра травматології та ортопедії з військово-польовою хірургією
 • кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами

На базі Тернопільського обласного комунального шкірно-венерологічного диспансеру розміщено:

 • курс шкірних та венеричних хвороб

На базі Тернопільської міської комунальної лікарні №2 розміщено:

 • кафедра пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії
 • кафедра первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики сімейної медицини

Комунальне некомерційне підприємство «Міська комунальна лікарня № 3» Тернопільської міської ради є базою:

 • кафедра медичної реабілітації

На базі Тернопільського обласного перинатального центру «Мати і дитина» розташована:

 • кафедра акушерства та гінекології №1

На базі Комунального закладу Тернопільської обласної ради «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» розташована:

 • кафедра медицини катастроф і військової медицини

Лікувально-профілактичні заклади міського підпорядкування

 1. Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги
 2. Тернопільська міська комунальна лікарня №2
 3. КНП «Міська комунальна лікарня № 3» Тернопільської міської ради
 4. Тернопільський міський комунальний заклад ”Центр первинної медико-санітарної допомоги”
 5. Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня

Лікувально-профілактичні заклади обласного підпорядкування

 1. Тернопільський обласний комунальний протитуберкульозний диспансер
 2. Тернопільська університетська лікарня
 3. Тернопільський обласний комунальний шкірно-венерологічний диспансер
 4. Тернопільська обласна комунальна клінічна психоневрологічна лікарня
 5. Тернопільська обласна клінічна дитяча лікарня
 6. Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина»
 7. Тернопільський обласний клінічний комунальний онкологічний диспансер

Інші лікувально-профілактичні заклади

 1. Санаторій «Медобори»
 2. ДЗ ВКЛ ст. Тернопіль ДТГО «ЛЗ»
 3. Рівненська обласна клінічна лікарня
 4. Рівненський перинатальний центр

Участь студентів медичного факультету в пропагуванні здорового способу життя, діагностуванні поширених хвороб у населення – традиційна форма залучення молоді до майбутньої професії